Konferencja hybrydowa

Hackathon
Politechnika Warszawska
Warszawa – 2021