Otwarcia Kampusu

Otwarcia Kampusu Pracze
Wrocławskie Centrum Badań EIT +
Wrocław – 2015